Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Terézie z Lisieux

* J. Fándlyho 4, 971 01 Prievidza – Zapotôčky

( 046/518 61 20 fax: 518 61 29, www.zapotocky.fara.sk; E-mail: fara.zapotocky@gmail.com _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Farské oznamy na 3. veľkonočnú nedeľu

 

Dátum

Sv. omša

Úmysel sv. omše

Liturgia

Pondelok
23.04.
18, 00

+ Mária a Peter Beňadikoví

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka , spomienka
Utorok
24.04.
07, 00

+ manžel a syn Horváthoví

Sv. Juraja, mučeníkaľubovoľná spomienka

Streda
25.04.
18, 00

+ rodičia a súrodenci Krištofoví

Sv. Marka, evanjelistu sviatok
Štvrtok
26.04.
18, 00

+ Michal a František Petriska

féria
Piatok
27.04.
18, 00

+ Ladislav a Anna Chrappoví

féria
Sobota
28.04.
18, 00

+ Ján a Mária Olšiakoví

féria
Nedeľa
29.04.
08, 00

- za veriacich

4. veľkonočná nedeľa Nedeľa Dobrého Pastiera
10, 00

- poďakovanie za 50 r. manželstva

18, 00 vešpery

18, 30

-na úmysel

Dnes bude po večernej sv. omši evanjelizačný koncert kňaza Jána Flajžíka, srdečne vás pozývame.

Vo štvrtok bude po večernej sv. omši stretnutie akolytovvo fare.

Na budúcu nedeľu vás o 16, 00 pozývame na koncert vážnej hudby žiakov ZUŠ z  Castelfidardo a Bojníc.

V sobotu 19. mája plánujeme púť na Staré Hory s členmi nášho ružencového spoločenstva v rámci stretnutia Rodiny Nepoškvrnenej. Zapísať sa môžete v sakristii do nedele 29. apríla, poplatok za autobus je 5 €. Viac na výveske.

Slovenská katolíckacharita nás pozýva podporiť siroty a núdznych v Ugande do konca mája formou sms-správy alebo na účet po prevzatí „krabičky pre Afriku“ na stolíkoch pri východe z kostola.

Dary na kostol a potreby vo farnosti: 20€, z pohrebu 10€ a zo sobáša 15€, farská zbierkaz minulej nedele bola 1.033,63 €, budúcu nedeľu bude zbierka na seminár, spoločne sa zjednoťme aj v modlitbách za kňazské a rehoľné povolania; za všetky obety a milodary - nech vás náš Pán odmení a požehná.

V tomto čase je možnosť poukázať 2 % dane na naše Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux.

Upratovanie kostola má na starosti ruža č. 3 (sv. Martin), ďakujeme vám za pomoc pri upratovaní kostola.